E-jord


Beskrivning

Till perenner, buskar, prydnadsgräs och träd behövs en stadig och samtidigt lucker och mullrik jord. Det är därför vi har tagit fram vår E-jord. Eftersom den är garanterat fri från rotogräs får dina plantor god möjlighet att etablera sig och frodas. Du kan välja på att få den mineral- eller naturgödslad, med kompost, biokol eller pimpsten. Alla alternativ på E-jord uppfyller kraven i AMA Anläggning.

Alternativ

  • Mineralgödslad – När växterna behöver snabb tillförsel av näring.
  • Naturgödslad –Långtidsverkande gödning.
  • Kompost – En jord med bra kompost binder näring. Den ombildas kontinuerligt och ger växterna förutsättningarna att ta upp den näring de behöver när de behöver. Komposten bygger också en god struktur i jorden. 
Finkornig kompost buffrar näring och vatten bättre men har en förmåga att torka i ytan vilket inte är bra vid frösådd.
  • Biokol – Att använda en jord med Biokol minskar koldioxidutsläppen eftersom den är stabil över tiden. Kolen är bunden i jorden och bryts ner mycket långsamt, det tar tusentals år.
 Gödslad med mineralgödsel.
 Biokol med naturgödsel kommer 2018.
  • Pimpsten – För rabatt och planteringar på terrass, tak eller bjälklag, platser med krav på lägre volymvikt. E-jord med pimpstensinblandning har en lägre volymvikt men i övrigt samma goda egenskaper. 
Finns med antingen mineralgödsel eller naturgödsel. Denna variant av E-jord har en volymvikt på ca 950 kg/m3.


Fakta

Volymvikt: ca 1270 kg/m3
Siktning: Medium
Mullhalt: 5-10%
pH: 6-7

Produktblad

E-jordKategori:

Beskrivning

För dina perennplanteringar. Passar perfekt till större plantor som perenner, buskar, prydnadsgräs och träd. Helt fri från rotogräs.