Ängsjord


Beskrivning

Denna jord är mager precis som ängsfloran vill ha det. Det är en sandig jord som har god genomsläpplighet. Det är den jord du behöver när du vill så ängsflora eller när du har en ängsmatta att lägga ut. Jorden är ogödslad.

<

Fakta

Volymvikt: ca 1300 kg/m3
Siktning: Medium
Mullhalt: 1%
pH: 5,5-7
<
<
<
<

Kategori:

Beskrivning

För att så ängsblommor eller lägga ut en ängsmatta.