Anläggningsjord


Beskrivning

Detta är en jord producerad av återvunna jordmassor, den är inte garanterat fri från rotogräs. Den kan till exempel användas till bullervallar, fyllnadsmassor och dylikt. Det är ett billigt alternativ när det inte finns några krav på att jorden ska uppfylla kraven i AMA Anläggning.

Alternativ

  • Ogödslad
  • Kompost – En jord med bra kompost binder näring. Den ombildas kontinuerligt och ger gräset förutsättningarna att ta upp den näring som behövs. Komposten bygger också en god struktur i jorden.


Fakta

Volymvikt: ca 1300 kg/m3
Siktning: Grov
Mullhalt: Varierande
pH: 6-7Kategori:

Beskrivning

För bullervall, fyllnadsmassor och liknande.