Bark


Beskrivning

Täckbark är ett vackert täckmaterial. Förutom att göra att planteringarna ser bättre ut skyddar den även mot avdunstning, ogräs och vinterkyla. En finare fraktion av bark är bra som jordförbättring när man vill skapa en bättre struktur i jorden. Bark kan levereras löst eller i storsäck.

Alternativ

  • Bark 10-40 – För marktäckning
  • Bark 0-10 – För jordförbättring
  • FallskyddsbarkKategori: