Biokol


Beskrivning

Du kan använda denna produkt när du vill jordförbättra, eller så kan du blanda in den i din växtbädd när du anlägger en ny plantering. Biokolen ger en porös struktur i jorden och är som ett magasin av både näringsämnen och vatten, så dina växter får en jämn tillförsel av vad de behöver. Det är också en klimatsmart produkt, kolen är bunden i jorden och bryts ner mycket långsamt. I nuläget har vi SFC certifiering på vår råvara men vi arbetar på att i framtiden även ha EBC certifiering. Råvaran levereras i storsäck.

Alternativ

  • Ogödslad
  • Laddad med naturgödselpellets


Fakta

Volymvikt: 350-450 kg/m3
Fraktion: 0/15 mm
Certifiering: SFCKategori: