Biokolkross


Beskrivning

Staden är en tuff miljö för våra växter. Hårdgjorda ytor och tung trafik förstör många växtbäddar. Biokolkross, en blandning av biokol och makadam, skapar en skyddad miljö för växternas rötter. Makadamen ger en stabil struktur i jorden. Även om ytan utstår hög belastning så sammanpressas inte jorden utan det finns alltid tillgång till syre och vatten. Biokolen binder näringsämnen till jorden vilket ger växterna ett förråd av det de behöver för att frodas. Biokolkross kan användas vid nyanläggning och vid renovering. Det kommer som standard med 15-25 volymprocent biokol men kan också anpassas efter era behov. Produkten säljs i storsäck.

Alternativ

  • Biokol och makadam – Standardversionen.
  • Biokol, makadam och kompost – Med en kompostinblandning på 20-25 volymprocent får du en jord som binder näring. Komposten ombildas kontinuerligt och ger växterna förutsättningarna att ta upp den näring de behöver när de behöver. Komposten bygger också en god struktur i jorden.
  • Biokol, makadam, kompost och naturgödselpellets – För en extra näringsrik blandning.


Fakta

Fraktioner: 2/6, 4/8, 8/11, 8/16, 16/32, 32/64 och 32/90 mmKategori:

Beskrivning

När anläggningsmiljön gör att växtbädden riskerar att bli kompakterad skapar denna jord en stadig men ändå luftig struktur där växterna kan få syre, vatten och näring.