Golfdress Sand


Beskrivning

Denna siktade sandprodukt är en mycket bra dress för golfbanor. Finns i två siktningar, en finare för green och en grövre för fairway. Ogödslad för att inte störa gödselprogrammet. Fri från rotogräs.

Alternativ

Green – 0,25-1,25 mm
Fairway – 0-2 mm

Fakta

Volymvikt: ca 1500 kg/m3
Siktning: 0,25-1,25 eller 0-2Kategori:

Beskrivning

En sandprodukt för dressning på golfbanor.