Golfdress


Beskrivning

Detta är en blandning av 20% torv och 80% sand. Råvarorna är finsiktade och materialet är lätthanterligt. För att dressa på green. Garanterat fri från rotogräs.

Alternativ

Ogödslad – När du följer ett gödselprogram.
Mineralgödslad – När växterna behöver snabb tillförsel av näring.
Biokol – Att använda en jord med Biokol minskar koldioxidtutsläppen eftersom den är stabil över tiden. Kolen är bunden i jorden och bryts ner mycket långsamt, det tar tusentals år.
 Gödslad med mineralgödsel.

Fakta

Volymvikt: ca 1270 kg/m3
Siktning: 0-1,25
Mullhalt: 2%Kategori:

Beskrivning

För att dressa green på en golfbana.