Gräsmattejord


Beskrivning

Jorden är stabil, mullrik och lätthanterlig. Du kan välja om och i så fall vilken sorts gödning du vill ha. Passar utmärkt när du vill anlägga en ny gräsmatta men också när du behöver repararera din gamla. Det ogödslade alternativet uppfyller kraven i AMA Anläggning.

Alternativ

  • Ogödslad – Gödsla vid sådd eller utläggning av matta.
  • Mineralgödslad – När man vill ha snabb tillförsel av näring.
  • Naturgödslad – En mer långtidsverkande gödning.
  • Kompost – En jord med bra kompost binder näring. Den ombildas kontinuerligt och ger gräset förutsättningarna att ta upp den näring som behövs. Komposten bygger också en god struktur i jorden. Finkornig kompost buffrar näring och vatten bättre men har en förmåga att torka i ytan vilket inte är bra vid frösådd.


Fakta

Volymvikt: ca 1300 kg/m3
Siktning: Medium
Mullhalt: 3-5%
pH: 6-7

Produktblad

GräsmattejordKategori:

Beskrivning

För nyanläggning och restaurering av gräsmatta.