Grönytedress Sand


Beskrivning

En ren sandprodukt för att toppdressa fotbollsplaner och andra grönytor. Ogödslad. Garanterat fri från rotogräs.

Fakta

Volymvikt: ca 1500 kg/m3
Siktning: 0-1,25 mmKategori:

Beskrivning

Sand för toppdressning av fotbollsplaner och andra grönytor.