Grönytedress


Beskrivning

En sand- och torvblandning för att dressa fotbollsplaner eller andra grönytor i samband med hålpipning och speluppehåll. Garanterat fri från rotogräs. Använd 80/20 vid normal dressning och 60/40 när det finns större behov av att öka mullhalten.

Alternativ

  • Mineralgödslad – Passar när växterna behöver snabb tillförsel av näring.
  • Biokol – Att använda en jord med Biokol minskar koldioxidtutsläppen eftersom den är stabil över tiden. Kolen är bunden i jorden och bryts ner mycket långsamt, det tar tusentals år.
 Gödslad med mineralgödsel.


Fakta

Volymvikt: ca 1500 kg/m3
Siktning: Medium
Mullhalt: 80/20 2-3% och 60/40 6-8%Kategori:

Beskrivning

För dressning av fotbollsplaner och andra grönytor.