Trädjord Mineral


Beskrivning

En jord som läggs under annan jord, på djup större än 50 cm. Denna jord används för att undvika syrebrist för träden. Den är ogödslad.

Fakta


Volymvikt: ca 1400 kg/m3
Siktning: Grov
Mullhalt: <2%
pH: 5,5-7Kategori:

Beskrivning

För trädplanteringsgropar på djup större än 50 cm.