Uppbyggnad Golf

 

Beskrivning

Detta är en blandning av 20% torv och 80% sand. Råvarorna är finsiktade och materialet är lätthanterligt. Används för att bygga green eller tee. Den är ogödslad. Grundgödsla vid sådd och följ sedan gödselprogram. Garanterat fri från rotogräs.

Fakta

Volymvikt: ca 1270 kg/m3
Siktning: Fin
Mullhalt: 2%Kategori:

Beskrivning

För uppbyggnad av golfbanor.