Om Oss

En samarbetspartner för jordtillverkare.

Sweden Garden

Sweden Garden är en samarbetspartner för jordtillverkare. Vi ger dem stöd i hela kedjan, allt från tillverkning, kalkyl och försäljning. Våra produkter kan köpas från oss eller från de som tillverkar. Vi står för kunskapen och erfarenheten. De som köper jord med vårt varumärke vet att de får en kvalitetsprodukt.

Sweden Garden en avdelning i Aros Maskin och Emballage, org.nr. 556415-4903. Aros Maskin och Emballage säljer maskiner, både nya och begagnade. Avdelningen Sweden Garden grundades 2017.

Ta hand om jorden!

Vår miljö är en av våra viktigaste resurser. Vi vill göra allt vi kan för att främja en bra miljö, en hälsosam jord. Alla vi arbetar tillsammans med tycker det är viktigt och vi jobbar alla för att vår verksamhet ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Råvaror

Råvarorna är grunden till allt och de måste vara väl balanserade. Vi använder förstås torv, sand, lera och kompost men också speciellt anpassade råvaror. Allt för en bra jord.

Närproducerat

Vårt mål är att komma så nära våra kunder som möjligt. Tack vare våra licenstagare som producerar jordarna finns vi på plats lokalt, nära er.

Affärsplan

Bolaget skall för tillverkare av bulkjordar i Norden erbjuda stöd för tillverkning, råvaruförsörjning, produktutveckling och marknadsföring av kvalitetssäkrade jordar under gemensamt varumärke. Råvaruförsörjningen kan baseras på alternativa och återvunna material från närområdet om det kvalitetsmässigt håller.

Helhetsperspektiv på hela kretsloppet tillämpas varför också alla inblandade parter och råvaruförsörjare involveras i miljö- och kvalitetsprocessen. För alla inblandade intressenter skall de jordprodukter som tillverkas innebära en minskad miljö- och klimatpåverkan samt en stärkt konkurrenskraft.

Kvalitet är för oss när kunden kommer tillbaks och ej produkten.

Adress

Sweden Garden
Käpplinge 15
726 91 Skultuna

Telefon

+46 703 174 028

E-post

info@swedengarden.se