Rabattjord


Beskrivning

Den här jorden är lättare än till exempel E-jord. Den passar bra när du planterar sommarblommor, lökväxter och mindre perenner. I basen är det en mulljord men den har sand och bark inblandat för att skapa en porös struktur. Finns med flera gödselalternativ. Garanterat fri från rotogräs.

Alternativ

  • Mineralgödslad – När växterna behöver snabb tillförsel av näring.
  • Naturgödslad –Långtidsverkande gödning.
  • Kompost – En jord med bra kompost binder näring. Den ombildas kontinuerligt och ger växterna förutsättningarna att ta upp den näring de behöver. Komposten bygger också en god struktur i jorden. Finkornig kompost buffrar näring och vatten bättre men har en förmåga att torka i ytan vilket inte är bra vid frösådd.
  • Biokol – Att använda en jord med Biokol minskar koldioxidutsläppen eftersom den är stabil över tiden. Kolen är bunden i jorden och bryts ner mycket långsamt, det tar tusentals år. 
Gödslad med mineralgödsel.
 Biokol med naturgödsel kommer 2018.


Fakta

Volymvikt: ca 650 kg/m3
Siktning: Medium
Mullhalt: Hög, ca 35%
pH: 5,5-6,5

Produktblad

RabattjordKategori:

Beskrivning

En jord för dina sommarblommor.