Rhododendronjord


Beskrivning

Passar utmärkt till växter som trivs bäst i jord med lågt pH, till exempel rhododendron, hortensia och ljungväxter. Jorden är mullrik och har på grund av barkinblandningen en grov härlig struktur. Utmärkt till nyplanteringar men också till att förbättra äldre planteringar med ovanstående växter. Gödslad med mineralgödsel. Vi har också tillsatt mikronäringsämnen. Till exempel ger det extra järnet en vacker djupgrön färg på bladverket. Garanterat fri från rotogräs.

Fakta

Volymvikt ca 550 kg/m³
Siktning: Grov
Mullhalt: Hög, ca 35%
pH 4,5-5,5Kategori:

Beskrivning

För rhododendron och andra kalkskyende växter.